Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques

Codi: PDE1

Categoria
Un professor associat de 2 hores
Àrea de coneixement
Teoria i Història de l’Educació
Perfil
Intervenció socioeducativa amb la família
Assignatura a impartir i horari
22315 Intervenció Socioeducativa amb la Família (grau d’Educació Social)
 • Primer semestre:
  Els dimarts de 16 a 20 hores

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Bernat Sureda Garcia
 • Dr. Lluís Ballester Brage

Suplents:

 • Dra. M. del Carmen Touza Garma
 • Dra. Francesca Comas Rubí

Codi: PDE2

Categoria
Un professor associat de 2 hores
Àrea de coneixement
Teoria i Història de l’Educació
Perfil
Intervenció socioeducativa amb la família
Assignatura a impartir i horari
22317 Gerontologia Educativa (grau d’Educació Social)
 • Primer semestre:
  Els dimarts de 16 a 20 hores

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Bernat Sureda Garcia
 • Dr. Lluís Ballester Brage

Suplents:

 • Dra. M. del Carmen Touza Garma
 • Dra. Francesca Comas Rubí