Departament de Química

Codi: Q1

Categoria
Un professor contractat doctor (interí)
Àrea de coneixement
Química Orgànica
Perfil docent
El propi de l’àrea
Perfil com a investigador
Química orgànica supramolecular
Assignatura nova a impartir.
11375 Química Verda (Màster Universitari. Ciència i Tecnologia Química)
*Assignatura nova. S'ha de presentar guia docent de l'assignatura

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dra. M. del Carme Rotger Pons (vocal)
 • Dr. David Quiñonero Santiago (vocal)

Suplents:

 • Dr. Ángel García Raso (vocal)
 • Dr. Antoni Frontera Beccaria (vocal)

Codi: Q2

Categoria
Un professor contractat doctor (interí)
Àrea de coneixement
Química Orgànica
Perfil docent
El propi de l’àrea
Perfil com a investigador
Química orgànica supramolecular
Assignatura nova a impartir
11371 Química Organometàl·lica (Màster Universitari. Ciència i Tecnologia Química)*
11372 Experimentació en Química Supramolecular (Màster Universitari. Ciència i Tecnologia Química)*
*Assignatura nova. S'ha de presentar guia docent de l'assignatura

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dra. M. del Carme Rotger Pons (vocal)
 • Dr. David Quiñonero Santiago (vocal)

Suplents:

 • Dr. Ángel García Raso (vocal)
 • Dr. Antoni Frontera Beccaria (vocal)

Codi: Q3

Categoria
Un contractat doctor (interí)
Àrea de coneixement
Enginyeria Química
Perfil docent
El propi de l’àrea
Perfil com a investigador
Enginyeria alimentària

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dra. Carme Rosselló Matas (vocal)
 • Dr. Antoni Femenia Marroig (vocal)

Suplents:

 • Dra. M. del Carme Rotger Pons (vocal)
 • Dra. Josefa Donoso Pardo(vocal)

Codi: 140437

Categoria
Un professor associat d’1 hora
Àrea de coneixement
Química Física
Perfil docent
El propi de l’àrea
Assignatura a impartir i horari
21402 Laboratori General de Química I (grau de Química)
 • Primer semestre: horari d’horabaixa

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dra. Josefa Donoso Pardo (vocal)
 • Dr. Bartomeu Vilanova Canet (vocal)

Suplents:

 • Dr. Miquel Adrover Estelrich (vocal)
 • Dr. Joaquín Ortega Castro (vocal)

Codi: Q7

Categoria
Un professor associat d’1,5 hores
Àrea de coneixement
Química Analítica
Perfil docent
El propi de l’àrea
Assignatura a impartir i horari
11353 Electroscòpia d’Absorció i Emissió Atòmica (Màster Universitari. Ciència i Tecnologia Química (MCTE))
 • Primer semestre: Horari d’horabaixa
11407 La Depuració d’Aigües Residuals (Màster Universitari. Ciència i Tecnologia Química (MCTE))
 • Segon semestre: Horari d’horabaixa

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Felicià Grases Freixedas (vocal)
 • Dr. Manuel Miró Lladó (vocal)

Suplents:

 • Dr. Joan G. March Isern (vocal)
 • Dr. Rafael A. Forteza Coll (vocal)

Codi: Q6

Categoria
Un professor associat de 2 hores
Àrea de coneixement
Química Analítica
Perfil docent
El propi de l’àrea
Assignatura a impartir i horari
22123 Ciències Experimentals i la seva Didàctica I (Biologia-Química) (grau d’Educació Primària)
 • Primer semestre: horari de matí
22405 Química (grau d’Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural)
 • Segon semestre: horari d’horabaixa
21405 Laboratori General de Química II (grau de Química)
 • Segon semestre: horari d’horabaixa
21007 Química II (grau de Física)
 • Segon semestre: horari d’horabaixa

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Felicià Grases Freixedas (vocal)
 • Dr. Manuel Miró Lladó (vocal)

Suplents:

 • Dr. Joan G. March Isern (vocal)
 • Dr. Rafael A. Forteza Coll (vocal)

Codi: Q5

Categoria
Un professor associat de 3 hores
Àrea de coneixement
Enginyeria Química
Perfil docent
El propi de l’àrea
Assignatura a impartir i horari
21405 Laboratori General de Química II (grau de Química)
 • Segon semestre: horari d’horabaixa
21448 Experimentació en Enginyeria Química (grau de Química)
 • Segon semestre: horari d’horabaixa

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dra. Carme Rosselló Matas (vocal) Dr. Antoni Femenia Marroig (vocal)

Suplents:

 • Dra. M. del Carme Rotger Pons (vocal) Dra. Josefa Donoso Pardo(vocal)