Departament de Química

Codi: Q4

Categoria
Un professor ajudant doctor
Àrea de coneixement
Química Física
Perfil docent
Química Física

Perfil com a investigador
Química física computacional aplicada a biomolècules

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

  • Dr. Francisco Muñoz Izquierdo (president)
  • Dr. Joaquín Ortega Castro (secretari)
  • Dra. Josefa Donoso Pardo (vocal)
  • Dr. Juan Frau Munar (vocal)
  • Dr. Bartomeu Vilanova Canet (vocal)

Suplents:

  • Dr. Miquel Adrover Estelrich
  • Dra. Carme Rosselló Matas
  • Dra. Gemma Isabel Turnes Palomino