Escoltar

Seu Menorca

Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

Codi: 803126

Categoria
Un professor associat de 2,5 hores
Àrea de coneixement
Llengua Anglesa
Perfil docent
Llengua Anglesa

Assignatura a impartir
20533 Anglès IV (grau de Turisme)

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

  • Dra. Cristina Suárez Gómez
  • Dra. Paloma Fresno Calleja

Suplents:

  • Sra. Magdalena Catrain González
  • Dra. Eva María Pérez Rodríguez