Seu d'Eivissa i Formentera

Correcció d'errors de la publicació de la convocatòria de la Seu d'Eivissa i Formentera: la plaça amb el codi 803127 no forma part de la convocatòria a aquesta Seu.

Departament de Dret Públic

Codi: 050437

Categoria
Un professor associat de 2,5 hores
Àrea de coneixement
Dret del Treball i de la Seguretat Social
Perfil
Relacions Individuals de Treball
Assignatura a impartir i horari
20422 Relacions Individuals de Treball (grau de Dret)
 • Primer semestre:
  Horari d’horabaixa

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Joan David Janer Torrens
 • Dra. Magdalena Llompart Bennàssar

Suplents:

 • Dr. Erik José Monreal Bringsvaerd
 • Dr. Carles Riera Vaireda

Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

Codi: FEMiC2

Categoria
Un professor associat de 2,5 hores
Àrea de coneixement
Llengua Anglesa
Perfil docent
Llengua anglesa i la seva didàctica
Assignatura a impartir i horari
22159 Metodologia de l’Ensenyament de l’Anglès (grau d’Educació Primària)
 • Segon semestre:
  Els dijous de 16 a 19 hores

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dra. Cristina Suárez Gómez
 • Dra. Paloma Fresno Calleja

Suplents:

 • Sra. Magdalena Catrain González
 • Dra. Eva María Pérez Rodríguez

Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques

Codi: PDE1

Categoria
Un professor associat de 5 hores
Àrea de coneixement
Educació Física i Esportiva
Perfil
El propi de l’àrea
Assignatura a impartir i horari

22121 Educació Física i Hàbits Saludables (grau d’Educació Primària)

 • Primer semestre:
  Els dilluns de 17 a 19 hores
  Els dijous de 18 a 20 hores

22115 Educació Física i la seva Didàctica (grau d’Educació Primària)

 • Segon semestre:
  Els dimarts de 19 a 20.30 hores
  Els dijous de 18 a 19 hores

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Francesc X. Ponseti Verdaguer
 • Dr. Pere Palou Sampol

Suplents:

 • Dr. Pere A. Borràs Rotger
 • Dr. Josep Vidal Conti