Seu de Menorca

Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut

Codi: 150158

Categoria
Un professor associat de 3 hores
Àrea de coneixement
Bioquímica i Biologia Molecular
Perfil docent
El propi de l’àrea
Assignatura a impartir i horari
22703 Bioquímica i Nutrició (grau d’Infermeria (2016))
 • Primer semestre: horari de matí

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dra. Ana M. Proenza Arenas
 • Dra. Isabel Lladó Sampol

Suplents:

 • Dra. M. Pilar Roca Salom
 • Dr. Jordi Oliver Oliver

Departament de Dret Privat

Codi: DPR1

Categoria
Un professor associat de 2,5 hores
Àrea de coneixement
Dret Civil
Perfil docent
Persona i família
Assignatura a impartir i horari
20409 Persona i Família (grau de Dret)
 • Primer semestre: horari d’horabaixa

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dra. Belén Ferrer Tapia (vocal)
 • Dr. Santiago Cavanillas Múgica (vocal)

Suplents:

 • Dr. Anselm M. Martínez Cañellas (vocal)
 • Dra. Petra M. Thomàs Puig (vocal)

Departament d’Economia Aplicada

Codi: EA1

Categoria
Un professor associat de 2,5 hores
Àrea de coneixement
Economia Aplicada
Perfil docent
Economia ambiental en espais turístics
Assignatura a impartir i horari
20521 Economia Ambiental en Espais Turístics (grau de Turisme)
 • Segon semestre: horari d’horabaixa - Grup 36GG, 36M01

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Tomás del Barrio Castro
 • Dra. Catalina M. Torres Figuerola

Suplents:

 • Dr. Antoni Riera Font
 • Dr. Àngel Bujosa Bestard

Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

Codi: 080614

Categoria
Un professor associat de 6 hores
Àrea de coneixement
Filologia Francesa
Perfil docent
Llengua francesa
Assignatura a impartir i horari
20507 Francès I (grau de Turisme)
 • Primer semestre: horari d’horabaixa
20523 Francès II (grau de Turisme)
 • Segon semestre:  horari d’horabaixa
20527 Francès III (grau de Turisme)
 • Primer semestre: horari d’horabaixa

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dra. Carlota Vicens Pujol
 • Dra. Paloma Fresno Calleja

Suplents:

 • Dra. Cristina Suárez Gómez (vocal)
 • Dra. Caterina Calafat Ripoll (vocal)