Seu de Menorca

Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

Codi: FEMiC1

Categoria
Un professor associat de 2,5 hores
Àrea de coneixement
Llengua Anglesa
Perfil docent
Llengua anglesa i la seva didàctica
Assignatura a impartir i horari
22159 Metodologia de l’Ensenyament de l’Anglès (grau d’Educació Primària)
 • Segon semestre:
  Els dijous de 16 a 19 hores

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dra. Cristina Suárez Gómez
 • Dra. Paloma Fresno Calleja

Suplents:

 • Sra. Magdalena Catrain González
 • Dra. Eva María Pérez Rodríguez

Codi: 803127

Categoria
Un professor associat de 2,5 hores
Àrea de coneixement
Llengua Anglesa
Perfil docent
Llengua anglesa per a finalittas específiques
Assignatura a impartir i horari
21145 Business English (grau d’Administració d’Empreses)
 • Segon semestre:
  Els dimecres de 18 a 20 hores
  Els dijous de 16.30 a 18.30 hores

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dra. Cristina Suárez Gómez
 • Dra. Paloma Fresno Calleja

Suplents:

 • Sra. Magdalena Catrain González
 • Dra. Eva María Pérez Rodríguez

Departament d'Infermeria i Fisioteràpia

Codi: 168199

Categoria
Un professor associat de 4,5 hores
Àrea de coneixement
Infermeria
Perfil docent
Pràctiques clíniques d’infermeria
Assignatura a impartir i horari
22751 Pràctiques Clíniques V (grau d’Infermeria)
 • Primer semestre:
  De dilluns a dijous de 8.30 a 10.30 hores i/o de 13 a 15 hores
22728 Pràctiques Clíniques VI (grau d’Infermeria)
 • Segon semestre:
  De dilluns a dijous de 8.30 a 10.30 hores i/o de 13 a 15 hores

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dra. Rosa Miró Bonet
 • Dr. Jordi Pericàs Beltrán

Suplents:

 • Dra. Maria de Lluc Bauzà Amengual
 • Dra. Berta Artigas Lellong

Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques

Codi: PDE2

Categoria
Un professor associat de 5 hores
Àrea de coneixement
Educació Física i Esportiva
Perfil docent
El propi de l’àrea
Assignatura a impartir i horari
22121 Educació Física i Hàbits Saludables (grau d’Educació Primària)
 • Primer semestre:
  Els dilluns de 16 a 19 hores
22115 Educació Física i la seva Didàctica (grau d’Educació Primària)
 • Segon semestre:
  Els dilluns de 17 a 20 hores

Representants del departament a la comissió de contractació

Titulars:

 • Dr. Francesc X. Ponseti Verdaguer
 • Dr. Pere Palou Sampol

Suplents:

 • Dr. Pere A. Borràs Rotger
 • Dr. Josep Vidal Conti