Escoltar

Funcions i objectius

Serveis que es presten en aquesta àrea

El Pla de formació per al personal de la UIB és una eina de treball que té com a objectiu

bàsic dotar de més coneixements i capacitació el personal d’aquesta universitat i, com a tal, representa una aposta seriosa per elevar el nivell del nostre capital humà, en tots els vessants possibles.

L’objectiu general del Pla de formació és potenciar les capacitats professionals del personal, tot recercant millorar la qualitat dels serveis que la UIB aporta a la societat balear i, al mateix temps, assolir uns nivells més alts d’eficàcia i eficiència. De manera molt més concreta, els objectius específics són:

a) Millorar la qualitat en la docència, la gestió administrativa i els serveis de la UIB.
b) Incrementar i actualitzar les capacitats professionals i habilitats del personal.
c) Afavorir i estimular la comunicació interna i l’externa.
d) Augmentar la flexibilitat i la capacitat d’adaptació del personal a nous escenaris, a noves tecnologies, a nous processos.
e) Afavorir la formació integral del personal, com també la seva promoció i motivació.

La formació està enfocada a cobrir principalment quatre eixos estratègics per a la modernització de la nostra universitat i la convergència amb l’espai europeu d’educació superior.

Aquests quatre eixos estratègics són:

1. La convergència amb l’espai europeu d’educació superior
2. Que el personal de la UIB pugui assolir coneixements d’anglès
3. Reforçar el personal directiu de la UIB i reforçar els equips de treball
4. Avançar cap a una Administració electrònica

En el marc del Pla de formació de la UIB, s’inclouen totes les ofertes de formació que

s’imparteixen a la Universitat de les Illes Balears i s’adrecen als diferents col·lectius de

personal, formació específica del personal d’administració i serveis (PAS), formació específica del personal docent i investigador (PDI) i formació comuna del PAS i PDI.