Pla d'acollida

Amb aquest breu manual d'acollida volem donar-te la benvinguda a la Universitat de les Illes Balears i facilitar-te la integració respecte a l'àmbit laboral, humà i d'ubicació a l'entorn de la UIB.

La guia que et presentam està estructurada en diferents apartats mitjançant els quals pretenem satisfer les teves necessitats informatives sobre diferents àmbits.

D'altra banda, conscients que la guia no pot preveure totes i cadascuna de les circumstàncies i demandes personals, estam convençuts que, pel tarannà que ens caracteritza, trobaràs entre nosaltres el consell i l'ajuda dels teus companys, que sens dubte estaran al teu costat per resoldre els problemes que tenguis, o per a qualsevol ajut que puguis necessitar.

Salutació de la Gerent